Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

5jE7A9VhX02qlHMxsa59sQe023S4HhuQo7vXfh7Y3GeLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

T1Z07UBrxQh8hEk4ZTudAP0LPpRZzuu4Od4LjRr7IkaLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

53JAcCzg0UfU1zYqDBieMm-Fxm9Xo4VuxOud0SP5kTSLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

fsLE-UD6YurPTMUUBjZePRScOR5cborfQSqTm05pIZKLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

1tAwkhPv9cgdPcplLmwORbxH72dfSNV3tXf_d5a69IWLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

vxJoEIkUyIenkwuMYK2R65lya-rtX3Dmr7Mvw2lhWA-LfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

umoHhqAeTejIIJgsXv25Z3hVVesHYBKQ9VDwfr4X_TaLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

gnzqgMuxhphNxaE3_A4OkqAZ6SSUikWJDp-f3hyF8guLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

8gUegf7vc04rMlIjz5vDbxw9Qnsf26bjCxT3s2G3yjGLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

Zrealizowane

„Nowe kwalifikacje – nowa praca”

Projekt finansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy Samorządu Województwa

Okres realizacji: 9 czerwca 2008 r. - 31 maja 2009 r.

   Celem projektu było uzyskanie przez uczestników kwalifikacji i umiejętności zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców, poprzez:

 • Poradnictwo zawodowe zrealizowane w formie indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym. Na tym etapie zostaną określone indywidualne predyspozycje zawodowe oraz oczekiwania osoby bezrobotnej pod kątem wyboru kierunku szkolenia oraz wyboru zawodu.
 • Udział w wybranym szkoleniu.
 • Odbycie 6-miesięcznego przygotowania zawodowego w miejscu pracy na stanowiskach zgodnych z kierunkiem ukończonego szkolenia, lub
 • Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres 6 miesięcy w zawodach zgodnych z kierunkiem ukończonego szkolenia.

Warunkiem przystąpienia do projektu było:

 • aktualne pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych urzędu pracy,
 • brak kwalifikacji zawodowych lub niskie kwalifikacje nieodpowiadające aktualnym potrzebom rynku pracy.

Gminny konsultant R

Projekt finansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy Samorządu Województwa

Okres realizacji: projekt był realizowany w czterech edycjach w latach 2005-2008

   Założeniem projektu było udzielenie pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe przez osoby bezrobotne zatrudnione w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego). Udzielona pomoc w dużej mierze przyczyniła się do lepszego wykorzystania środków unijnych skierowanych do sektora rolniczego.

W ramach projektu realizowane były następujące formy aktywizacji osób bezrobotnych:

 • staż,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
 • prace interwencyjne.

„Osoby w wieku powyżej 50 lat powracające na rynek pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pracy - z rezerwy Samorządu Województwa oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji: 23 kwietnia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 Celem projektu było przywrócenie do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat - określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako grupa osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

   W ramach projektu zostało dofinansowane utworzenie 14 nowych miejsc pracy dzięki zastosowaniu instrumentu rynku pracy, jakim jest refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Miejsca pracy będą tworzone w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, działających między innymi w branży budowlanej, handlu oraz usługach na rzecz ludności. Pracodawcy mieli obowiązek utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy oraz stworzonego stanu zatrudnienia przez okres co najmniej 2 lat.

   Na utworzone stanowiska pracy będą kierowane osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 lat posiadające kwalifikacje zgodne z zapotrzebowaniem przedstawionym przez pracodawców. W przypadku braku osób z odpowiednimi kwalifikacjami, Urząd Pracy na wniosek osoby bezrobotnej oraz pracodawcy rozważy możliwość zorganizowania i sfinansowania z własnych środków finansowych szkoleń zawodowych.

„Modernizacji linii kolejowej na trasie Szczytno – Pisz– EŁk"

   Projekt finansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy Samorządu Województwa

Okres realizacji: 1 lipca 2008 r. - 15 grudnia 2008 r.

Celem projektu była aktywizacja 20 osób bezrobotnych poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych przy modernizacji i naprawie linii kolejowej na trasie Szczytno – Pisz – Ełk. Zorganizowanie robót publicznych przy modernizacji kolei wpłynęło korzystnie na rozwój regionu: z jednej strony pomoże naprawić i zmodernizować linię kolejową, a z drugiej zaś ułatwiło mobilność osób bezrobotnych dającą większe możliwości znalezienia zatrudnienia.

   Wsparciem zostały objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia oraz bez kwalifikacji zawodowych. Udział w programie był dla nich szansą zdobycia doświadczenia w zawodach: robotnik drogowy oraz robotnik torowy.

   Projekt był kontynuacją działań podjętych w 2007 r., w wyniku których został przywrócony ruch pociągów na trasie Szczytno – Pisz – Ełk. Modernizacja tego odcinka kolei była działaniem kompleksowym wielu partnerów i spowoduje poprawę parametrów eksploatacyjnych linii, co wpłynie na skrócenie czasu przejazdów pociągów na tym odcinku o 60 minut i przyczyni się tym samym do większej mobilności osób bezrobotnych.

Utworzono: 2014-01-09 11:18 | Redagował: Elżbieta Dawidczyk 2014-01-20 12:20
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2129
 • L7TfW4rJs_imSWyiA_7OAZItYiLOWk5uUMijlV1wFtI8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • 82JBNyy5xPFvNGWPlut23DHEzPgB4E1vlrLIXytmWI48Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • DwoPRqPmjaM8-hcYoSUhzp_8iAI2OM2Acja2utIfMyU8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • DGrd05-mJu6XeOV0LyhT91ge44UuxBkn3p-aAKpL4_E8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • Yp9H73GPX_jVznbHlPYwOwVTWZ0u4rcdoKa2zfqqbPE8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • lbM5n37WRvimdI91vAhf8culCdwBsxn0dmWMk7q0F7Y8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • IOkpFCTAsYDIsHfNXQblFWOvYWqps_319NHbnMZ62Hs8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • DtYQ1-_rn_OycHDOQTHxdhvmeju84H7oGuRZVN8efU88Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • 389vnW4s7tWtRl3RqwxrZfrUuR-dnnnvodnY-cICI2E8Rbk9ahCMci4eQbvq8NZc1O7SS9yzo-Tsfg3-EnS_DA

 • ToHM4s4hQ8U276TYJbsiberQujwnCJM5kZ4k7FzbhmqLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • kdVRGozt4zVXTsN7-yN5QgtoquaOp2i_LhixcYF37DyLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • ThJCE86oVyc4oSTVSyx4i8e-FnfcpsSrFRaEsmhRqfaLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • DVyBEjed3fFzRBmuX85UFfd3GUY-7AiFc2yGldsKbAOLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • K_fRPAQbEqma0D2tdwhtAr2V9b5i-f7EVQ-_oY877WGLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • RhWouakYBM2O8wj4oO4sWd_2CHcVf9YzKofGJFuZdDeLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • 0zcCFZDxukGCldspAaLxXLs82kkSTuj4Ow-HiDSMS2uLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • SCJndKTtL-0o7JkWSg-tlphzCfWz6g4HsHk3fDOEcnCLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • v682YefLLKf-J4sL-NyWfr_gEBkr8PGESvWf4g3-xpGLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • DHeaOepzkkjR7eax9rJ11JH0qun7Sl8WD46QuH1FiUiLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

 • 2a-Am5ODyBxmrOdX-L6cruS_StIup5mKNZ118HBeKuSLfUMR0KkZmKPFkYcuWfCKwOT3lI7Zc2PP5bmfZggVMQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl