Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

yz0MF0gBPvi68kinZMBbbJUIiRZNODP2i33JviTfLT0

isH0_GMQlDALEVRHWjgXTHF9W2jf1zZqv2D_euskwTo

49BYOwycQrFtk3Y8da4xR_PkT5UiJ5AjEvItrX4QFVM

bXy3oNUvueugRCdn_uDyBN0u4S2WCjT2SwUk9cIITwY

XyBa-5iZjGbcoH6lOZo7z5Kv9ugyJ_k5MUkrwH15evc

cTcs0asIx6CTkkwqpmMu2ffuMFoFTHgn7KfztGvx9IY

jibYOCXFl-9fLcWi5l2hsyKBYlkx3siQcazMrVXJWwI

BPZj_YVUfTiussZefqVWucxMBmJR2_wQkvzss4K0nJE

kNxpGjrW2Rbb-_wvrHCqG4sZe-vt2jPyvvURvV2J_Sg

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

Klauzula Informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy:

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przy ul. Wincentego Pola 4, 12-100 Szczytnie, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.

 1. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mailowy: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się z poprzez e-mail: lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia), zwłaszcza w celu świadczenia usług z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.).

 4. Odbiorcami danych będą podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.) oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217) i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w PUP w Szczytnie oraz przepisów unijnych.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

 7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczonych przez tut. urząd pracy.

 9. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Utworzono: 2018-05-24 09:11 | Redagował: Marcin Jurczak 2019-03-13 10:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2598
 • 9z7QZUGYYf6UvPNWH3ar1Y7gQqQrv0kj4_8YeIpQmGQ

 • vnT1I2Tpwt_d1HwF5TEqKQtznplYnhz8PZF-WTsaEpA

 • ETnWNsvhTFgmKhNsiAUgOIMcZBo1JVmVUuKDc47GJXM

 • o8qFyaipuhMDj6CDWp1xFMf9u1iT0fhAVMcRcfPBYwU

 • y-Dq2HI0GTUgfDgLBeOMqskHxVUxQiCxsOY0aTLmFgM

 • -tu2PdgzlJsszcGS-Tk_Xf1LS6ZKFKWHdPYwINSmqu4

 • ZOAZTOgKwBfbNPfXwfvWqbfQkRNm0yUT0wltPwQ8NEA

 • 2Mlp0drLaEek5m90KzioNGG4tmTA_HyZLEPyO4UHI2M

 • IwEiShqA1-5firlfSc37XTbYvcrUPqmrzky2j0LvmTk

 • dGB66yc3Bcj2hwY_3r1Ws9ZQVONtL0DjWIrF8sbfVSA

 • nJ8DRTZNtHyOGfPia7Dp4N9RGyT_FOnykys4snP2XAY

 • 98gcCqM0_ONMmhauMfSnlxxQI5megsry8wEOnI2n_eE

 • uhoGd6KbI8MFuVy-7AMhbuBmPKwBN-0ZbdN5TUJW2VI

 • H2FZnmCA04njpfYkmnkBWzkt50MbpPD3zXNuSIpDcfU

 • wcevzCXBZXpqTNF5kWeZmJEVuHHLHaZtsLSHLebrlAY

 • THZJogBzZMySfQJxdrwlWtvuZtsq1Fk5J89lUCHu7BQ

 • BRjDjJ6jc73EoyASgmWhxJ_1fXjEnBnhTvXVS3nphbg

 • VE03k1dbdT9IbcDVmitKBuEhVl7gK-W_uTbMacHir3s

 • VOfeSYH5wSHfwARddnlW0AWfpzPpPh2Jeq4Q5KbhpkY

 • dJxSLc--4kraZqhbEjdtGzbAdba3eu5JldGt5wmBlec

Projektowanie stron: IntraCOM.pl