Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

2m826AKCGq6DcLdAFUUQh0VZQkmrh_XsF-g1VWUwTlE

Ha_AUw0DLLN1mnqMw50mQ_Ul_fbmPMJ2M6nLMn9vGQw

0SXomBUa37D8HeX4kgZ3dcXTBVxnf1-EE7LSA7sO58M

Im8cbc-6FHd2rpAKZD0eDlSSgTIbM3JRwnVpUBhMJV0

9e1kqNXkd0-Ice6LZuY3H-vHk2V1ZS2DxnvwGN-gP-A

9ZpUQ01bnN2oDatAvM0ZH2PxyEden_UUi2qkcTpLUiU

gwlTAQJ6Dp16_wyM2OYC6wCujiIDgt5PovDI8-g1IZs

FgGRPqbMf7GmRAXvZoDx4-6vZcVfHVZFv__RR6SfGoY

DkjRSkCLkh_BdpCMMR0yNnK-O10gpxaN1VbFqEWTFgU

Kapitał wiedzy

Projekt pod nazwą „KAPITAŁ WIEDZY” jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 

Projekt pn. „KAPITAŁ WIEDZY” realizowaliśmy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności i jakości usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, poprzez:

 • pozyskanie wiedzy o potrzebach lokalnego rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników urzędu pracy.

Pozyskanie wiedzy o problemach i potrzebach lokalnego rynku pracy odbyło się poprzez przeprowadzenie cyklu badań rynku pracy przez wyspecjalizowane instytucje badawcze. W 2009 i 2012 roku badania objęły pracodawców, co pozwoliło na analizę sytuacji gospodarczej w powiecie oraz określenie przewidywanego popytu na rynku pracy w odniesieniu do ilości tworzonych miejsc pracy oraz pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników, a także określiło zapotrzebowanie pracodawców na usługi powiatowego urzędu pracy. W 2010 r. przeprowadzone zostało badanie funkcjonowania osób bezrobotnych i pracujących na rynku pracy, które wskazało czynniki powodujące bezrobocie oraz czynniki motywujące i ułatwiające podejmowanie zatrudnienia bądź samozatrudnienia, określiło skalę zatrudnienia w szarej strefie, a także efektywność udzielanego przez powiatowy urząd pracy wsparcia i jego adekwatność do potrzeb rynku pracy.

Objęcie pracowników powiatowego urzędu pracy szkoleniami zwiększy stopień profesjonalizacji działań urzędu pracy. Były to szkolenia „merytoryczne” związane z realizowanymi zadaniami oraz szkolenie z zakresu umiejętności miękkich. Szkolenia sprzyjały wzmocnieniu potencjału instytucjonalnej obsługi klientów urzędu pracy, a tym samym podejmowaniu skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji na rynku pracy powiatu szczycieńskiego. 

Rezultatami projektu były:

a) w zakresie badań rynku pracy:

 • raporty z przeprowadzonych badań rynku pracy rozpowszechnione bezpłatnie wśród instytucji i podmiotów mających wpływ na kształtowanie rynku pracy; ważną częścią raportów będą rekomendacje i propozycje rozwiązań kluczowych problemów szczycieńskiego rynku pracy,
 • uzupełnienie luki informacyjnej na lokalnym rynku pracy,
 • umożliwienie prowadzenia lokalnej polityki prozatrudnieniowej zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • stworzenie dobrego gruntu dla tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz zatrudnienia,
 • a w dłuższej perspektywie czasu:
  • realizacja projektów rynku pracy adekwatnych do jego potrzeb,
  • organizacja usług i instrumentów rynku pracy, w tym dobór kierunków szkoleń osób bezrobotnych, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • dostosowanie prowadzonego przez urząd pracy pośrednictwa pracy do oczekiwań pracodawców,
  • dopasowanie oferty edukacyjnej szkół oraz instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy.

Długofalowymi wymiernymi efektami projektu będzie: wzrost efektywności zatrudnieniowej organizowanych dla osób bezrobotnych szkoleń, pośrednictwa pracy oraz instrumentów rynku pracy, zwiększenie liczby pracodawców korzystających z usług urzędu pracy, zmniejszenie wskaźników deficytu i nadwyżki dla określonych grup zawodowych.

b) w zakresie szkoleń kadry powiatowego urzędu pracy:

 • podniesienie kompetencji zawodowych 15 kluczowych pracowników powiatowego urzędu pracy,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • podniesienie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych,
 • rozwój umiejętności zarządzania czasem,
 • zwiększenie odporności na stres,
 • zintegrowanie grupy pracowników urzędu pracy.

W wyniku uczestnictwa w projekcie pracownicy kluczowi powiatowego urzędu pracy nabyli umiejętności i cechy przekładające się bezpośrednio na lepszą i skuteczniejszą obsługę klientów urzędu oraz funkcjonowanie w miejscu pracy.

Utworzono: 2014-01-20 12:14 | Redagował: Beata Brzózka 2014-01-31 14:54
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2139
 • EFtY42M2rj5-j1xdWIGHQnJ47OTgITWazI8R8vJ4hdA

 • mmyqmR97hYgAXpnD7TKJ_coQ2QIGZ_gRp6BdNRKHJJ0

 • 3iED55e55xwZS5fT53unyTfR25rmLGROagwLknCdiXw

 • eJ5Ar4ZfamHmKaZbkqEoPTAffvESIAbw2BcCXoQdih8

 • Ph-2EIdDNPghi4w0mvwN23dlPB3RrbWBv4cXr26ce_g

 • x3wMWCPiM1RMRJpDKfmF5i2_wzm7Vg7K7HiYvTxmiJI

 • YBSEUogQvEfas657831L4m7Qn11045sgR1tpMQYurpo

 • RHAMaYhMvCoMmk7r2aQruDmPTtWbh4lpKVGu3xbv5QA

 • QEx3-Vy1DH8y0of2Qc0Hn4r4odrKtizQgAKFIjcCVtQ

 • 3EfoNQcQct11gijAxUKXpvymD99LC_PiaBRTiPNP93w

 • v10n0kW5S4qcsxwA67xn132_jJBNPQToVeTahpocqDI

 • lbGsMgZdi0v-SayFd2Kk-JXEwGOC0h-hGWYlsvhj6PI

 • oi0OpdVaSrIigJf8Onur62LPVNKWXHTrDvi3n-wvpvs

 • 3_gh764p0YwaYtsHYQUf4TtoSG2eRVVhJR3IDv7zdC0

 • XP0kpJcjIHCia8SUh32PiaoBR6CsLkGIHCH-T1uHiwo

 • Sc2q1p2axcgUvPUuhxL469V1JuGj8XYoaql-9qO0rbg

 • 6O7PUl_-ePcYDqiudK5U20zuAAqIcBl5Cgj-9F6HFTU

 • 7EunwsvFRRR6kn1bTcTBbzHLHbKitYdb7efP1d4vImE

 • NMq1e2L-Yv1DvHwP59IpdA2k1Pr7hMV4UCqnZa_nLeM

 • 4goCvaf0-EtWNg1aMHh0_n6_GWL-RCBeXjRlvyn6OEE

Projektowanie stron: IntraCOM.pl