Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Deklaracja dostępności.

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

K039pTE0PqGCSwtzixAMJ_xmAFtnsVuQlIurSfL6fSL2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

qRV0WNu5VVj7ssfXHnJy3mdpwdcx6MKbNHmgUXIpQpL2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

SMzmcmfQT_xThNGsWHOUf634PnoZK6NVUtaZLWESzWf2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

5fMvnmeqzz2VZe_hObccFJkMAvtjiFz6Bx7BLTKA1GL2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

gtgCICPTFvDyegYXugTrJPoijbVZ9MLV0GVNxZksM9r2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

ds1LCcKil8Ba6wNdtlp2swXXFBdNEMc9ycnxPRjMY2L2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

aj2vu01yfXC0I_-1lIG8k6E7ITfrXAgVm1TqqdySHnj2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

icYgLcIJKIucHaq1SQW8DOCZdup7n0630CBjHQibdZ32c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

wrWgb3uVDoRxV1uhgOe0FGM-f7Mm9CuBWARqE3vejt_2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

Deklaracja dostępności.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Szczytnie - www.pup.szczytno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Jurczak, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 621 77 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku jest umieszczone w pobliżu parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wszystkie stanowiska przeznaczone do obsługi osób niepełnosprawnych są umieszczone na parterze budynku. Na parter budynku prowadzą schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do budynku można wjechać wózkiem korzystając z podjazdu dla wózków do głównego wejścia do urzędu . Obok schodów umieszczono dzwonek służący do wezwania pracownika urzędu odpowiedzialnego za obsługę platformy. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku urzędu brak pętli indukcyjnych, informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking przed budynkiem urzędu posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie obowiązują ograniczenia wstępu z psem asystującym

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

 

Utworzono: 2020-09-22 13:21 | Redagował: Marcin Jurczak 2020-09-22 13:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 512
 • 1aSycw96jnbenrfYk0wIh5jYeh_JFyKqVT7ZcjImxdFHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • y3t0d_YHrbrgb29wHk4KX7waDmLVRNamklp5PLo5qRtHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • C7RlFJ9YasMTSMil-zzVQCxgqHvn0u3QoAw2ed7gFvxHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • JCGYUBKJWvKk4KJq8LKiL7CxG3U7MngDgHE61oW9UztHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • 5VNPvl6WRxSoyzNCC2DBfoJRkfJn8OYBwl9CbUNPstFHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • j9VGbY5iwDAylUlf9AAnP4kpWxr_hpAoDSe-lJweTVBHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • x8-kTellNyGwSRy7UR1SVV0w3GbSbI7tod_KI8_QlkxHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • UGz_uA6KfMw2iHi_m__XCOyZGBCu42qcCaB-jO8hnylHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • ATW4Is99uyFNJJYybUroLaoATQvT_rgiZcN39Z_C4itHLqVkU55KfnzNAOLiAopoieZXjQE_0Z5d2sF13Ao-Ng

 • ZKW1JQ5CNbTAhAC2Usi5N-Cdu3DJqrLe-X_IU0KluEH2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • eGkQ9d1Hbw0Iac9BteQWSH2nTe0bmLW5a-n4Z1CUTm72c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • zWcspaOP_0t85x-0Gthqcs3lCWYKXvRcTXEeDFxRSdX2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • P8ZEIDWu8fT85xknKFJQGsGr-XH-_DJ71Z-saMcu1A32c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • Dq4GfyVk9PjeIm7bscqtw_hOLpSNm-uTGnTChaCHHh_2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • 1QxZDSfbU8mtdycLMluTqWrocYcucqwn9km-5Zm8cQT2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • uMGSJZvSMg0cDzzDaRoEs4hO_WCkzYtRkw3uCC_UZxb2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • u38jV4uSgoOl9V7TIt0He29EfwPe1TltZFh8VKBInnT2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • xjSIuJigmdum_8yOpu8vlBOQbIwAc4SOX1sy7FA97G72c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • v1iZllkEDNI-4R8f_K658KC9rH3HhiRzv84nHUO6C332c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

 • DJ1HwRCQcxirbkcVa8wCfiEktZtvGyOhNV4vOWabudb2c6GOoXXDklxzyWmUso6mg7YnFsARbXvwhoas-5ZlAQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl