Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

jEsc0kt2kc_UwlmSQnEq3NmgEip1XquMBF09hH5pSelaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

rNNF15-QSp1UDh_tbWU1O-qywD_DHrjsXVT7ltdcjkJaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

-qycJ_TKbBjYYedHg5-2NlqcBzpiqpQk_86cYC-oScFaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

gWBcOAno4C5mAAG4exEkf0uHj_0ehcXimJVdgwVlgABaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

CoG8L5wAG2bTAlVrw_Dix2v0E4d8WlC333Xf6UYOEnhaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

OZxcoDhjWA9lO5nqpCQ-Hxmmgd0ejr9muhW8dgArML9aTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

286BkAMdwG-0-m3hwJmoa7xvaO1wR-4zSXpOZpRAHYRaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

Sz4j4siBlhs9RjMtk5wg8pK05PqAsYem3fnmKCf67JhaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

WbZ8tZXgWReDCyEpXmAlEgjU0gRzK_sd6l2QCd1_3qxaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

Finansowanie szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Finansowanie szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jeśli jesteś PRACODAWCĄ zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji swoich i swoich pracowników, możesz ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne.

 • KFS są to środki adresowane do pracodawców i ich pracowników, wspomagające przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
 • Celem wsparcia z KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki lub zaspokojenie potrzeb pracodawców i pracowników w zakresie: uzyskania kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, albo z powodu utraty zdoności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie i uzyskania nowych kwalifikacji.

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w tym na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczanie od następstw nieszczęśliwych wypadków w zawiązku z podjęciem kształcenia.

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe są do sfinansowania także działania dodatkowe takie jak:

 • określenie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;
 • badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;
 • promocja KFS;
 • konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przyznane na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 • Środki w ramach KFS przyznawane są na wniosek pracodawcy. Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem środków KFS składają wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 • W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
 • Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą umowę o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
 • Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
 • Środki KFS przyznawane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

GŁÓWNE KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów finansowych;
 • posiadanie przez pracodawcę statusu mikroprzedsiębiorcy, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 pracowników;
 • niekorzystanie przez pracodawcę ze środków KFS przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie;
 • kształcenie w zakresie uzyskania uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa lub/i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.), rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz 117).

Informujemy, że nowy nabór wniosków dla pracodawców o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców planowany jest w I kwartale 2020 r.

W załączeniu priorytety wydatkowania środków KFS w 2020 r. oraz Barometr zawodów w powiecie szczycieńskim i województwie warmińsko-mazurskim na 2020 r.

Zapraszamy pracodawców!

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

Beata Brzózka

Specjalista ds. programów / Doradca klienta  89 621 77 48

Klara Kołodziejczyk

Specjalista ds. rozwoju zawodowego / Doradca klienta  89 621 77 50

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: KFS [ 9 ]
ikona XLSX Zawody deficytowe - województwo warmińsko-mazurskie 14-01-20 12:55 12.57KB pobierz
ikona XLSX Zawody deficytowe - powiat szczycieński 14-01-20 12:55 12.17KB pobierz
ikona PDF Regulamin KFS 14.01.2020 14-01-20 12:53 6.06MB pobierz
ikona PDF Ogłoszenie - nabór wniosków z KFS 14.01.2020 14-01-20 11:57 1.64MB pobierz
ikona DOC Załącznik nr 4 - formularz informacji o pomoc de minimis ryb. i roln. 14-01-20 11:51 55.5KB pobierz
ikona XLSX Załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-01-20 11:51 78.38KB pobierz
ikona DOC Załącznik nr 2 do wniosku - wysokość otrzymanej pomocy de minimis 14-01-20 11:50 14.58KB pobierz
ikona DOC Załącznik nr 1 - wykaz uczestników kształcenia 14-01-20 11:50 18.44KB pobierz
ikona DOC Wniosek KFS 14.01.2020 14-01-20 11:50 91.51KB pobierz
Utworzono: 2014-06-12 12:40 | Redagował: Beata Brzózka 2019-11-27 13:29
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5490
 • CkzIWmF6lwAjcgLcRMzuBN-0Z64jvCkqDtNOLvYAkxmnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • ZDLNEupwMs0BGVwo3Vhl7ptJXM27cKW5CBpYnurzxnKnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • Om3X_YYTV9JCk92yFFiMeuL9IXP678zvwbF3n-AtoIOnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • HmRy68je5q9pMeUxIB-hfDv47Z266CL-rR_1ifembzOnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • w_2taI36by6aU9j9ZmvobpzUYPc-6BUUnMLbQi_3xOCnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • ofWIJjdiruC6_iF-ixSBhFS1lUkykWya5akMsp83lNmnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • Ocx62TKLC_YW2rkcy4tMZ1Lr_pEXKS0iWpjC2n_zknGnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • 0FAf7bkycf_b-ILQxp-pnDKM-HvtrWePnNZBAKusjoinbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • LE5BkauFx2-uVzlLQFzf6VXWJsN4m7zG1gXEiKRmI_qnbhjSk2I6FRiJ2uflIbiKKZGDS1WqrPHTHvM6zNO2Lw

 • JtqJjU-RExh6ul97Q8Y41_Vf23m_P7v_QG_NtZnHOytaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • _g37xuqeIFYuCQpxcq-PPeYRY4FHis_QqZxRdXwtC1JaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • tk8fkY8Hf7Gg82_MpUAb_lijUSfXs7muMKrc1QUH7IZaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • ltQjeJi-_KCuJXg8xCEdZbbxdx0g2oJPUlH1wLnpbepaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • Bri3lWKHII7dUuhGaLKvDxDwQnBtROTIlUieIlRhQ25aTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • fn43xgRDSlt0AyqigRcMeKBzD0v3twEZ0L1cpf8wgRNaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • NiJmeXW76XY9o_CfgvSqDQgwf6_385C35mxCIy0aPhtaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • 7tzhfI5rfz76f0KERkIwZBi6m5Cqb92UYKYEMGxV7nhaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • YVnhvhJS0prlqC_Kxf7RtoZ7NRTQnR4gP-RuHK_IFW5aTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • q-75-FwZ9LAWkYcd3w35pR_j8Pg3DoxfbZT14xfhgANaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

 • qMAP0mzu9Qg6LOYaUNyuACff17bzk5IiUXoWroVI0BFaTNXmYBlDH_zXIwdc9d5LdgdRFPdvo4uQ_pvwRasgKg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl