Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

uFxa0oU5wXW8iUvmjChzTtROVcHlp89aKtfGy7hQORDBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

kr8slwes7gmlLc4tlK1Eme0K5UjECyT7B_KMeFJLhHrBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

lUcZ5GJ3InYVjcArdPG1RbTWsqweq_bCeXwUDXIPfNbBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

XjLl0CZCkpltfY_5NmacfU8zBjZEesEJKLwhDigxmZTBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

Pziawj1bqlu9hP3hElihE7mU6AuBHYCGnMtM9J5QJELBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

XvKwRbxFNhK-Up0-sSBHXa5hJ3HWSxdsFAQq8kvXKabBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

C71SpDljCE4zY0dIYEPdH5VIEsyj5-Viyj1XrpbYy6rBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

LcNnfSfdhL_AB_wOoF9EIp_QrL1cjMKGODpYfT0MY47Ba7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

-88KEHh2UdfyhuJJvSqUdQ_ULM8p0llOCE9gQJcjDj3Ba7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

Dokumenty składane do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu

 Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:

1)     ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna (kopia);

 2)     kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca (paszport,wiza), którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 3)     kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 4)     dowód wpłaty 30 zł, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy; (wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy o nr  24 8838 0005 2001 0000 1241 0022 (w  tytule imię i nazwisko cudzoziemca);

 5)     dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 6)     informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

 7)     dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;

 8)     dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 9)     dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

 10)   dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy. (w przypadku cudzoziemca, który: w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);

11)   oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy sezonowej cudzoziemcowi dotyczące prowadzenia działalności OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI”.

 

ponadto:

 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
 • umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
 • wpis do KRS lub do CEIDG;
 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który nie jest wpisany do KRS/ CEIDG, wpis do właściwego rejestru.

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czynności związane z ubieganiem się o zezwolenie na pracę sezonową bądź przedłużenie tego zezwolenia dokonuje osobiście Pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy-pełnomocnictwo notarialne

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń dołącza:

 1)     ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna (kopia);

 2)     kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 3)     dowód wpłaty (30zł), o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy (wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy o nr 
24 8838 0005 2001 0000 1241 0022 (w  tytule nazwa podmiotu oraz imię i nazwisko cudzoziemca);

4)      oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie  pracy cudzoziemcowi, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

5)     oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące prowadzenia działalności „OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI” + oświadczenie korygujące zapis art. art. 120 ust. 11 na art. 120 ust 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

6)    oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące „WERYFIKACJI LEGALNEGO POBYTU CUDZOZIEMCA, DLA KTÓREGO ZŁOŻONO OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI”

ponadto:

umowę spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;

wpis do KRS lub do CEIDG;

w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który nie jest wpisany do KRS/ CEIDG, wpis do właściwego rejestru.

 

 

obowiązki informacyjne podmiotu – poinformowanie o podjęciu (najpóźniej
 w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu), niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny

 

Utworzono: 2012-08-02 09:26 | Redagował: Paulina Walc 2018-07-18 12:17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1547
 • onHYul6SDe9j7koDcCVff4N8l9-_6RqwfsYoZBPDYa2rHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • UpQycdPcMOvSG5pbdjcG2tlu2zK14hmFDTuAlhjmo7GrHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • Fg2wufcPPX7AxzOC8uaiCCYnxLltqxIerUwXW8rdLfirHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • dj3fcZq_v8G_bvflUb7KjF_0Wvu6K6Rv6sd-PuzucmCrHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • gDQ-yuqlerYVcTgNRowvbBd-9m2lZ6hu7i2nvs1HT9yrHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • OHqxw7nlWLPejlpwg6uvr40rwARK8Yd_zLiuRn4MyryrHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • AYT0-mZIHBbksAdO6X5G4tG5cb5WaeYKNbJcnaPZGYGrHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • WY7xXwcJ6b5lgZYMypn7n6WnZzXidIU08AWN-BunCbarHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • Xbh9hnC0u-r1xvk86psasQRfLyTxqU2LBX7GKVHDTuerHqOERpXjLO2kFUmhXuA0I9Ti89wlroWElOPlM2Fy5lJH4ksBgifCZ6dQHU6PpSJ2t3Chldr7zYiWIHVdkRDz

 • EkHH-eHK8210ThlGhQ5L4okJa5s8abgG4ex3r9Ja9JXBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • W5ehVrYhxikOIlMr1Lcgki4iKX51UULDlN6LpbPHn_HBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • JLmNeJeVhOAEgDm57kqtJP_nGZs_3aBZ4ZkkYSU9yFTBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • jjgDlCXRnSEAC_4udDDruCXxx4jXIPSluFM4Xgy5zqvBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • kbM8_bdabVZI0lOD55EfYuzBUACZMbx1_XT2yMcahnfBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • syFmP886MDompHHgKl2P7xB5Hl8ghIHQ6I5_sKxzyRLBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • VYLAPLHFJCSoST4ukSozGFL4d-AbUmQC8_LapkbJWIjBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • LAfxScMQKMv5p8kMlWlEj8Wmm3TA9H-RCgY1AwQ-xBHBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • BX6XZ3a6evmBdcdA4lwqGxYnhvwyT8rQuHEUVYuMK1XBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • cWggUlpNv4qpSL1i4NHeBMnpvs2Vxj4IcEzYCBVgwSTBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

 • 1HdCp1to8fciePOH1QdEDVBiCyH1LIZN6a6lLV0M_gvBa7OcCF5h0P1pbb-ZuTs6zejS0WZVlaDhnB4EQMrKSD6cnBShvaw72AFuvNTioWtkEy33Moqi_X155qixCn3E

Projektowanie stron: IntraCOM.pl