Zapraszamy na zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do rozmowy z pracodawcą. Program zajęć obejmował będzie zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, komunikację werbalną i niewerbalną oraz autoprezentację. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość  zapoznania się z podstawowymi pytaniami zadawanymi przez pracodawców jak również  zdobędą wiedzę jak na nie odpowiadać. Zajęcia odbędą się w dniach 17-18 marca 2014 r. oraz 20-21 marca 2014 r.

Osoba do kontaktów: Monika Sokalska – doradca zawodowy, tel. 89 624 32 87 wew. 31.

PUP Szczytno - Wiadomościhttp://pup.szczytno.pl/main/rss.htmlplCopyright PUP Szczytno<![CDATA[Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:608.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:608.htmlWed, 12 Aug 2020 08:59:19 +0200<![CDATA[Nabór wniosków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:522.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:522.htmlMon, 10 Aug 2020 12:20:08 +0200<![CDATA["Strefa Aktywności" - wsparcie osób z niepełnosprawnościami]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:605.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:605.htmlThu, 30 Jul 2020 13:44:16 +0200<![CDATA[Trwa rekrutacja LATO 2020 w Szkole Policealnej ŻAK w Olsztynie]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:604.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:604.htmlWed, 22 Jul 2020 09:16:56 +0200<![CDATA[„Aktywni zawodowo – włączeni społecznie!” – projekt wspierający mieszkańców powiatu]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:598.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:598.htmlWed, 15 Jul 2020 08:59:17 +0200<![CDATA[„Nowy, lepszy start” – wsparcie dla mieszkańców powiatu]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:599.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:599.htmlWed, 15 Jul 2020 09:06:40 +0200<![CDATA[Przedłużamy nabór na szkolenie: KURS ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:586.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:586.htmlTue, 14 Jul 2020 10:54:44 +0200<![CDATA[Nabór wniosków na bony na zasiedlenie.]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:597.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:597.htmlTue, 14 Jul 2020 15:01:39 +0200<![CDATA[Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0 w zakresie udzielanego wsparcia przedsiębiorcom i innym podmiotom]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:595.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:595.htmlThu, 9 Jul 2020 11:59:35 +0200<![CDATA[ZMIANA WARUNKÓW WYPŁACANIA KOLEJNYCH TRANSZ DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:596.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:596.htmlThu, 9 Jul 2020 12:16:03 +0200<![CDATA[Dodatek solidarnościowy - ważna informacja]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:594.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:594.htmlTue, 30 Jun 2020 08:40:42 +0200<![CDATA[Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:583.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:583.htmlFri, 26 Jun 2020 08:02:05 +0200<![CDATA[Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:593.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:593.htmlFri, 26 Jun 2020 13:03:12 +0200<![CDATA[„Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – wsparcie dla mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:591.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:591.htmlThu, 25 Jun 2020 09:36:16 +0200<![CDATA[Nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.]]>http://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:592.htmlhttp://pup.szczytno.pl/main/rss/idn:592.htmlThu, 25 Jun 2020 15:26:40 +0200