Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 •  z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (aktualnie jest to kwota 2 250,00 zł) oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Osoba bezrobotna, zgodnie z art. 66n ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolisty Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm. ) po otrzymaniu bonu jest zobowiązana w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej w lit. b;

2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej w lit. b;

3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa w:

─ pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu;

─ pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy po uprzednim złożeniu przez bezrobotnego wniosku, w wysokości w niej określonej, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. obecnie 9 678,48 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania.

Przyznanie bonu na zasiedlenie jest uwarunkowane posiadaniem przez PUP środków finansowych na ten cel.

 

 

Utworzono: 2017-05-08 07:14 | Redagował: Edyta Kowalewska 2019-09-09 12:15
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2457
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_ROvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDROvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNOvTd9_uvYK2S72DqYZs-d8799k7kjsq5bsWE7rVshMw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPx_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3x_8P7Sf3AnuGpZ5Ow3ZpaQP1d8WTaMt8WO1fWzyfr7A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl